آموزش سفرنامه نویسی با مصور

آموزش سفرنامه نویسی با مصور

دوره آموزش سفرنامه نویسی مصور با هدف افزایش دانش و دید دوستان عکس پرینتی با همکاری مجموعه زورق، مرکز ارائه دهنده خدمات جامع سفر، در آخرین روز داغ مردادی در سال ۹۲ برگزار شد. ثبت نام این دوره که از طریق ایمیل ،وب سایت و شبکه‌های اجتماعی عکس پرینت و زورق اطلاع رسانی شد، از طریق این صفحه ثبت نام شد. در نظر سنجی‌ها، ۹۲% فرایند ثبت نام را خوب ارزیابی کردند و ۸% متوسط. در طول دوره ثبت نام، ۳۱ نفر ثبت نام قطعی کردند و ۲۴ نفر نیز از طریق تلفن در لیست رزرو قرار گرفتند. شرکت کننده‌ها شامل ۱۶ آقا و ۱۵ خانم بودند. روز برگزاری در ساعت ۱۷:۰۰ روز پنجشنبه همه چیز مهیا برای حضور مهمانان خوب عکس پرینتی بود. دست اندرکاران برنامه – که ۹۵% از شرکت کنندگان برخورد انها را خو